top of page

Välkommen in till oss för personlig reserådgivning och vaccination.

Om vaccinationer mot andra sjukdomar

Bältros är vanligt hos dem som har haft vattkoppor – ca 25% av alla över 50 år drabbas en eller flera gånger. Smärtsam och långvarig sjukdom. Kan ge mycket långvarig smärta efter den akuta fasen och kan även orsaka bestående skador på syn och hörsel och ökar risken för stroke. Det finns två olika vacciner - Zostavax och Shingrix. Skyddseffekten är bättre för Shingrix, men naturligtvis skyddar även Zostavax. Framför allt får man ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom. Zostavax ges som en engångsdos medan Shingrix ges två gånger med två månaders intervall. Shingrix är avsevärt dyrare. För Zostavax skriver vi ut recept och man hämtar ut vaccinet på apotek och kommer tillbaka för sin injektion. Shingrix beställer vi hem till mottagningen och man måste beställa båda doserna samtidigt och dessa betalas vid första besöket. Tid för injektion av första dosen bokas efter att vaccindoserna beställts och vi fått leveransen (tisdagar).

Respiratory syncytial virus (RS-virus) kan orsaka svår infektion i nedre luftvägarna, fra. hos spädbarn och äldre personer. Vaccin (Abrysvo) rekommenderas till gravida under graviditetsvecka 24-36, vilket ger ett skydd som varar under spädbarnets första sex levnadsmånader.
Vaccin rekommenderas även till personer över 60 år och till alla med riskfaktorer såsom nedsatt hjärt- lungfunktion, lever- eller njursvikt, diabetes eller nedsatt immunförsvar.
​Vi beställer vi hem vaccinet till mottagningen efter första besöket då man också betalar vaccinet. Tid för injektionen bokas efter att vaccindosen beställts och vi fått leveransen (tisdag-torsdag).

 

Vi rekommenderar också vaccination mot HPV-infektion som bland annat kan ge livmoderhalscancer. Detta vaccin skyddar även mot kondylom. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet och ges i årskurs 5 eller 6. Från och med augusti 2020 gäller det även pojkar. Övriga får betala vaccinet via recept på apoteket.

Vill man vaccinera sig, boka tid så skriver vi ut recept för uttag på apoteket, varefter vi ger dosen.

 

Det finns vaccin mot den farliga formen av pneumokockinfektion (klicka här eller på bilden till vänster för mer information) som bland annat kan ge upphov till pneumoni (lunginflammation), sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). I synnerhet hos små barn, som har dålig naturlig motståndskraft mot bakterien, kan sjukdomen vara dödlig och den ger inte sällan upphov till bestående men. Vaccin ges numera i det allmänna vaccinationsprogrammet till alla nyfödda barn.
Vaccinet är nu också godkänt för vuxna och rekommenderas till alla med riskfaktorer, såsom kroniska hjärt- eller luftvägssjukdomar.

Det har också visat sig att svetsare och andra som utsätts för metallrök, löper en klart ökad risk att drabbas av såväl lunginflammation som invasiv, dödlig pneumokockinfektion. Man diskuterar till och med om vaccination till denna riskgrupp ska införas i det nationella vaccinationsprogrammet på sikt. Tills vidare rekommenderar allt fler experter att svetsare som är över 50 år och/eller röker vaccineras.

Vi rekommenderar det nyaste vaccinet (Apexxnar) som ger såväl ett bra skydd mot lunginflammation som invasiv infektion ("blodförgiftning").

Det finns nu äntligen vaccin mot den besvärliga form av nedre luftvägsinfektion som orsakas av RS-virus och som oftast ger mycket svår sjukdom hos nyfödda barn. Även för äldre, framför allt om det finns andra riskfaktorer såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes mm, kan sjukdomen ha ett allvarligt förlopp. Vaccin rekommenderas till gravida mellan graviditetsvecka 24-36. Detta ger det nyfödda barnet ett mycket gott skydd.

 

Vaccination mot TBE rekommenderas för personer som bor eller planerar att vistas i riskområden. I trakterna kring Göteborg, Kungälv, Göta älv-dalen, delar av Orust, vissa delar av Bohusläns skärgård, samt runt Vänern har fall av TBE konstaterats under de gångna åren. Under 2017 insjuknade rekordmånga personer i Sverige och ökningen var störst i Västra Götaland med ca 3 gånger så många fall som förr om åren och ligger fortfarande på samma höga nivå.

Inför semesterresor ska man inte glömma att i stora delar av centrala och östra Europa är risken mångdubbelt högre än i de värst drabbade delarna av Sverige. Läs mer om TBE här.

 

Vad gäller "säsongsinfluensa" ger vi i nuläget inte vaccin. Vi hänvisar i första hand till vårdcentralen.

 

Glöm inte heller risken för lunginflammation som är vanlig komplikation till influensa. Pneumokockvaccin rekommenderas till alla som tillhör någon riskgrupp.

 

Vi tillhandahåller också vaccin mot mässling/röda hund/påssjuka. Utbrott av mässling förekommer regelbundet, även i Europa, varför vaccination rekommenderas inför utlandsresa för vuxna som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats med två doser samt för barn över 9 månaders ålder som ännu inte fått sin MPR-vaccination. Om man bedömer att risken är särskilt hög att smittas, kan man ge vaccinet till barn redan från 6 månaders ålder efter läkarordination. För vaccination av barn, hänvisar vi i första hand till BVC eftersom vaccinet då är kostnadsfritt, men självklart står vi gärna till tjänst med vaccination även av barn, enligt gällande prislista. Läs gärna mer om sjukdomarna och vaccin på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Man ska se till att ha ett aktuellt skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta. Detta vare sig man ska resa eller ej. Minst vart 10:e – 15:e år bör detta skydd förnyas.

Om den blivande mamman vaccineras mot kikhosta under sista delen av graviditeten, överförs antikroppar till barnet, som då föds med skydd mot denna för spädbarn farliga sjukdom, fram tills den första vaccindosen ges på BVC. Även nyblivna pappor och nära släktingar/vänner bör vara vaccinerade mot kikhosta för att skydda spädbarnet.

 

Se gärna vårt bildspel.

bottom of page