top of page

Välkommen in till oss för personlig reserådgivning och vaccination.

Ska man vaccinera sig när man är gravid?

När det gäller vaccination eller annan behandling, tex. malarialäkemedel, handlar det om att väga risken med vaccin jämfört med risken för sjukdom för mor och barn. Även om riskerna med vaccin till gravida anses så gott som försumbara för de allra flesta vacciner, finns naturligtvis risken för att modern till ett barn som inte föds helt friskt förebrår sig över vaccinationen och undrar vad som hade hänt om inte vaccinet givits.

 

Vaccination kan också vara en indirekt risk på det sättet att en kraftig allergisk reaktion kan medföra risker för mor och barn.

 

Om inte vaccinets ofarlighet är helt säkerställd, bör alltså vaccinationer under graviditet endast utföras om det finns betydande nackdel med att vänta. Även om inget levande, försvagat vaccin i praktiken visat sig ge fosterskador, anser de flesta att den typen av vaccin inte ska ges under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Detsamma gäller inaktiverade (avdödade) vacciner. Dessa är samtliga med all sannolikhet fullständig ofarliga, men kan man vänta tills efter graviditeten tycker vi att man bör göra det, av ovannämnda skäl.

 

Nedanstående översikt återges med vänligt tillstånd från professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

Vacciner som aldrig ska ges under graviditet

MPR (mässling/påssjuka/röda hund) och vaccin mot vattkoppor.

 

Vacciner som kan ges om det är alldeles nödvändigt

TBE-vaccin, vaccin mot gula febern, rabies, hepatit B, japansk encefalit, meningokocksjukdom och tyfoidfeber.

 

Vacciner som kan ges utan hänsyn till graviditet (=garanterat ofarliga)

Vaccin mot polio, stelkramp, difteri.

 

Vacciner som är särskilt lämpliga att ge vid graviditet

 • Dukoral (mot kolera och "turistdiarré") – svår magsjuka ökar risken för missfall.

 • Influensavaccin – influensa har ett svårare förlopp hos gravida.

 • Vaccin mot kikhosta – om vaccinet ges i slutet av graviditeten överförs vaccinantikroppar till fostret och barnet föds med ett gott skydd under de första månaderna innan det hunnit få sin första vaccination. Kikhosta är en livshotande sjukdom för späda barn.

 • Vaccin mot hepatit A – sjukdomen är farlig för gravida.

 

När det gäller mer allmänna synpunkter på frågan om resor och graviditet vill vi gärna betona följande. Även detta i samråd med professor Lars Rombo.

 

Gravida bör helst inte resa till utvecklingsländer av många skäl:

 • Många infektionssjukdomar får ett svårare förlopp under graviditet, exempelvis malaria, amöba och hepatit C och E. Ingen av dessa sjukdomar finns något vaccin mot.

 • Vissa infektionssjukdomar innebär en ökad risk för fosterskador. Ett exempel är toxoplasmos som är vanligare förekommande redan i Frankrike.

 • Många infektionssjukdomar innebär en ökad risk för missfall. Redan en svårare diarréepisod ökar risken.

 • Det finns en risk att utsättas för fosterskadande läkemedel i onödan, eftersom medvetenheten om vilka läkemedel som innebär risk för fostret generellt är sämre i utvecklingsländer.

 • Det finns också en liten men dock risk för att drabbas av en sjukdom som måste behandlas med läkemedel som kan var fosterskadande, tex. sömnsjuka, som sprids via tsetse-flugan i Afrika.

 • Sjukvården har sämre resurser vid eventuella graviditetskomplikationer inklusive missfall. Ett exempel är bristen på Rh-negativt blod i blodbankarna. I Sydostasien och Afrika är bara några få procent av befolkningen Rh-negativa.

 • Det är inte säkert att reseförsäkringen i hemförsäkringen gäller för gravida som insjuknar senare än vecka 28.

 

Ovanstående gäller alldeles särskilt för gravida där man redan känner till någon eller några riskfaktorer såsom:

 • flerbarnsbörd

 • tidigare missfall

 • tidigare för tidig födsel

 • tidigare graviditetsdiabetes eller havandskapsförgiftning med högt blodtryck

 • förstagångsgravida som är äldre än 35 år

bottom of page